Riis-Johansen kan ikke love sertifikathøring før jul

Tidligere lovnader om at loven om grønne sertifikater skulle komme på høring “i løpet av høsten” blir nå trukket i tvil av olje- og energiministeren. – Akkurat å si en dato, det tror jeg ikke jeg skal gjøre, sier Terje Riis-Johansen til Montel. Det er energinyhetstjenesten Montel som melder dette, i følge NorWea. http://norwea.no/Default.aspx?ID=1&PID=2&Action=1&NewsId=607
Nok en gang må fornybarnæringen leve med usikkerhet og forsinkelser. Politisk rådgiver i OED Ivar Vigdenes annonserte at lovforslaget skulle komme på høring i løpet av høsten. Når vintertemperaturen meldte sin ankomst, ble det sagt at “før jul” var gjeldende.

Dette føyer seg i rekken av utsettelser næringen har levd med i over seks år, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Nå haster det med å få forslaget på bordet, slik at vi får jobbet med og får et fullgodt system på plass fra 1. januar 2012.