Er loven om grønne sertifikater endelig klar?

Olje- og energidepartementet har kalt inn til pressemøte «i forbindelse med møtet mellom olje- og energiminister Terje Riis-Johansen og Sveriges nærings- og energiminister Maud Olofsson i Stockholm».
Det er ikke oppgitt hva som er tema for møtet. Småkraftforeninga håper dette betyr at loven om et felles sertifikatmarked endelig er klar til å sendes på høring.

Småkraftforeningas daglig leder Henrik Glette er tilstede på pressemøtet og vil være tilgjengelig for media utover dagen på 932 33 010.