Forsøker norske myndigheter å vri seg unna?

Mens verdens toppolitikere samles på klimatoppmøtet i Cancun, blir det stadig tydeligere at Norge forsøker å forhandle seg til mindre reduksjon i egne utslipp en resten av Europa. Dette kan ha konsekvenser for det felles sertifikatmarkedet med Sverige. Regjeringen argumenterer med at siden Norge har så høyt nivå fra før, er det vanskelig å øke noe særlig mer.
Enighet med EU om innføringen av EUs Fornybardirektiv er en forutsetning for å få på plass en ordning med et felles svensk-norsk marked for grønne sertifikater.

Her kan du lese mer hos Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3937282.ece