Lov om elsertifikater på høring

På en pressekonferanse i dag presenterte Olje- og energidepartementet sitt forslag til lov om pliktige elsertifikater. Dette er et viktig bidrag til en offensiv satsing på fornybar energi, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. Protokollen for avtalen mellom de to landene ble signert av svenskenes Närings- og energiminister Maud Olofsson og Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen i Stockholm i dag.
Kort sagt fungerer elsertifikatsystemet slik at produsentene av fornybar elektrisk energi får en inntekt fra salg av elsertifikater. Denne kommer i tillegg til inntekten fra salg av elektrisk energi. Inntekten fra elsertifikatene skal bidra til å gjøre det lønnsomt å bygge nye anlegg for fornybar produksjon av elektrisk energi. De elsertifikatpliktige pålegges å etterspørre elsertifikater, som gjør at disse får en salgsverdi for de elsertifikatberettigede produsentene. Loven har bestemmelser som regulerer tilbud, etterspørsel og handel med elsertifikater i tråd med prinsippene i overenskomsten med Sverige.

Småkraftforeninga er svært glad for at ordningen endelig er på plass.
– Nå skal lovforslaget finleses og vi skal komme med konstruktive og målrettede innspill som sørger for at vi får en velfungerende ordning, sier Henrik Glette.

Samtidig er dette også startskuddet for en aktiv kamp for å få på plass den nødvendige overgangsordningen som sørger for at alle de mer enn 180 kraftverkene som har blitt lovet at de skulle få være med på ordningen, men som har blitt ofret av politikerne.

– Vi kan love alle våre medlemmer at den kampen skal vi ta helt inn, sier Glette. – Det er mulig politiske løfter ikke har all verdens juridiske kraft, men de burde ha betydelig moralsk kraft.

Her kan du lese mer om ordningen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/aktuelt/nyheter/2010/lov-om-elsertifikater-pa-horing.html?id=627393