Kraftnetta hindrar nysatsing på kraft

Storsatsinga på fornybar energi støtta av grøne sertifikat, blir hindra av sprengt kapasitet i kraftnettet. Småkraftforeninga krev rask utbygginga av linjenettet, melder Nationen.