– Norge mangler strøm annethvert år

Norge har produsert for lite strøm til eget forbruk gjentatt ganger de siste ti årene, viser en gjennomgang E24 har gjort. Dette er ikke nytt for mange, men dette perspektivet har manglet i kraftdebatten i Norge. Ikke bare er dette viktige momenter å ha med i debatten om sertifikater og linjeutbygging, men også når enkelte ønsker å stanse norsk eksport i underskuddstider. Hva er sannsynligheten for at andre land ønsker å eksportere til Norge når vi har behov for det, dersom det kun er norske interesser som skal styre tilgangen til markedet?
Her kan du lese hele saken hos E24: http://e24.no/makro-og-politikk/article3941674.ece