Stoler Statkraft ikke på staten?

Montel melder at Statkraft ikke vil ta noen investeringsbeslutninger basert på sertifikatavtalen som ble inngått denne uken. Agder Energi vil heller ikke begynne å bygge ut Brokke Nord/Sør og Skarg kraftverk (175 GWh) før det felles sertifikatmarked er endelig på plass. Småkraftforeninga registrerer og forstår at mange etter utallige år med lovnader og avlysninger ikke ønsker å satse penger på politiske lovnader.
Småkraftforeninga har en rekke medlemmer som investerte sist sertifikatene ble lovet. Mange av disse står i dag i en svært vanskelig situasjon, spesielt i den kalde og tørre perioden vi er inne i nå. Disse kraftverkene vil ta en ekstra belastning ved at de ikke bare går glipp av inntekter de var lovet fra politisk hold, men inntektene deres vil kunne gå ytterligere ned når kraftprisen antagelig blir redusert.

Dette er ikke holdbart. Samtidig kan vi ikke annet enn håpe at politikerne denne gangen tar til fornuften, sørger for at ordningen blir gjennomført og at tidligere lovnader holdes.

Derfor haster det at Norge sluttfører sine forhandlinger med EU om fornybardirektivet og at regjeringspartiene lytter på bransjen og tar inn over seg egne løfter.