ZERO: Ikke dyrere strøm med grønne sertifikater

Det har vært spekulert mye i hva innføringen av et felles svensk-norsk sertifikatmarked vil bety for strømprisen. Miljøorganisasjonen ZERO tilbakeviser her all frykt for nevneverdig økning i strømprisen. Innføringen av grønne sertifikater gir ikke nødvendigvis høyere strømregning. Selv om alle vil få en ekstraavgift på mellom cirka ett og fem øre per kWh, vil økt kraftproduksjon presse den ordinære strømprisen ned.
Årsaken er at ekstraavgiften fra de grønne sertifikatene vil sin helhet gå til å subsidiere fornybar produksjon. Mer fornybar energi vil redusere strømprisen for forbrukerne, og analyser fra blant andre NVE, SSB, Econ Pöyry og Agder Energi har pekt på at innføring av et grønt sertifikatsystem vil virker prisdempende på strømprisen.

Dyrere uten mer energi
Påslaget på strømprisen for sertifikatsystemet må sammenlignes med hva kostnaden for strøm vil bli dersom det ikke er noen tiltak for å få til økt produksjon. Økt forbruk uten tilsvarende økt produksjon vil gjøre at strømprisen må øke opp til en pris som gir redusert forbruk og/eller økt utbygging.

NVE mener det trengs 15 TWh ny produksjon fram til 2015 for å ha balanse i et normalår. Uten slik produksjonsøkning vil situasjonen ved eventuelt tørrår bli svært krevende, som situasjonen er for eksempel i dag.

15 kroner i måneden
Sertifikatpåslaget på strømprisen i Norge vil bli 0,93 øre/kWh inkludert moms i 2012. For en gjennomsnittlig norsk husholdning med et strømforbruk på 20 000 kWh tilsvarer dette en ekstrakostnad på 186 kroner i 2012. Det er 15 kroner per måned.

Påslaget vil stige gradvis opp til 5,72 øre/kWh inkludert moms i 2020, før det vil synke ned til 0,58 øre/kWh inkludert moms i 2035. På det toppen i 2020 vil ekstrakostnaden være 1144 kroner fordelt over året, eller en hundrelapp i måneden.

Prisforskjellen mellom billigste og dyreste strømselskap er i dag mer enn den prisen beregnet over for sertifikatkostnaden, og strømprodusentene tjener mye på salg av strøm i dag. Forbrukerne kan derfor unngå økning i prisen ved å bytte strømleverandør.

Kilde: http://www.zero.no/fornybar-energi/ikke-dyrere-stroem-med-groenne-sertifikater-1