Uakseptable lovbrudd

NVE melder i dag at en inspeksjon hos 45 mikro- og minikraftverk har avslørt at fire av fem undersøkte ikke følger lovens krav. Småkraftforeninga reagerer kraftig på avsløringene. – Dette er fullstendig uakseptabelt, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. – Vi forutsetter at lovens krav skal følges til enhver tid.
Det er hovedsaklig lovens krav om minstevannføring som ikke følges. Det er viktig at alle som skal bygge kraftverk setter seg grundig inn i reglene og følger alle aspekter ved dem.

Småkraftforeninga er allerede i dialog med NVE for å arbeide for at dette unngås.

– Dette er kritisk for bransjen og vi er opptatt av å få fram at bransjen er seriøs og profesjonell, sier Glette. – Vår daglige kontakt med småkraftverk av en større type tyder på at dette slett ikke er representativt og vi ber om at også eierne av de minste kraftverkene retter seg etter lover og forskrifter.

Her er hele pressemeldingen fra NVE: http://nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Nedslaende-resultater-fra-kontroll-med-smakraftverk/