Statnett får dispensasjon for reservekraftverk

I statsråd i dag ble det vedtatt å gi Statnett dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverk på Tjeldbergodden og i Nyhamna. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende for perioden uke 1-20 i 2011. Dette understreker viktigheten av å få fortgang i byggingen av ny linje Ørskog Fardal. – Det at reservekraftverkene nå også kan brukes ved driftforstyrrelser og i vanskelige driftsituasjoner gjør at vi reduserer sannsynligheten for utkobling av forbruk. Dette er et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i området, sier Terje Riis-Johansen.
Småkraftforeninga mener dette understreker hvor prelært det er å få fortgang i byggingen av den nye 420 kV-linja fra Ørskog til Fardal. At denne ikke er på plass har betydelige konsekvenser for forsyningssikkerheten og utbyggingen av ny fornybar kraft.