NVE inspiserte kraftverk som ikke finnes

I forrige uke gikk NVE ut med en pressemelding om at fire av fem inspiserte konsesjonsfrie mini- og mikrokraftverk ikke drives etter forutsetningene. Småkraftforeninga slo fast at det er uakseptabelt at lover og regler brytes. I dag kan vi slå fast at det er for dårlig når NVE er slurvete i sin håndtering av tilsynsmyndigheten. Namdalsavisa meldte i forrige uke at et av kraftverkene NVE “inspiserte” aldri har blitt bygget og slett ikke iverksatt. Det er da vanskelig å drive i strid med forutsetningene. Likevel har dette “kraftverket” fått pålegg fra NVE etter at de visstnok skal ha vært på inspeksjon.

-Dette er rett og slett for dårlig, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Her ser det ut til at iveren etter å gå ut med pressemelding har vært større enn iveren etter å være nøyaktig.

Kanskje burde NVE ha ventet med å slå på stortromma til de faktisk hadde kvalitetskontrollert egne resultater og fått tilsvar fra kraftverkseierne. I dette tilfellet var det et kommunalt drikkevannsanlegg de hadde “inspisert”. Det må kunne forventes at fagtilsynet ser forskjell på et vannverk og et vannkraftverk.

Småkraftforeninga tok informasjonen om utbredte lovbrudd på alvor, og er fremdeles av den oppfatning at det er uakseptabelt at det drives på siden av regelverk. Likevel er det klart at vi må kunne forvente bedre ryddighet og etterrettelighet hos tilsynsmyndigheten.

-Jeg ba umiddelbart om et møte med NVE hvor vi diskuterte tiltak for å bedre kvalitetskontrollen i driften av de minste kraftverkene, sier Glette. – Kanskje burde Agnar Aas kalle inn til et slikt møte internt også?

Les hele saken i Namdalsavisa: http://www.namdalsavisa.no/Nyhet/article5416277.ece