Småkraftforeninga ønsker alle en god jul

Etter nok et spennende år tar Småkraftforeninga juleferie, og ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en fredfull jul og et kraftfullt nytt år. 2010 ble året hvor lovforslaget om de grønne sertifikatene endelig kom på høring, og forhåpentligvis blir 2011 året vi får på plass sertifikater og skattevilkår. Kanskje kan også det bli året vi får på plass en sårt tiltrengt satsing på utbygging og oppgradering av linjenettet.
Januar blir en travel måned for Småkraftforeninga, for da skal hele kraft-Norge mobiliseres for å få på plass den tilbakevirkende kraften politikerne har lovet for de grønne sertifikatene. Da trenger vi drahjelp fra ordførere og kommuner, næring og medlemmer. Følg med på nettsida. Alle kommuner som er vertskap for kraftverk som er bygget mellom 1. januar 2004 og 7. september 2009 får i disse dager et brev med oppfordring om å bistå.

2011 blir nok startskuddet for en ny gullalder i næringa. Nå skal det bygges og satses. Samtidig er det viktig at vi også passer på omdømmet til næringa, og tar alle nødvendige hensyn til lover, regler og miljø. Småkraften er en næring som skal tilføre energi og verdier i mange tiår framover, og det er viktig at vi alle er langsiktige i vår satsing.

Mest av alt håper vi på et år med mye nedbør, gode forhold og ingen uforutsette hendelser for alle våre medlemmer.

God jul og godt nytt år!

Henrik Glette
Daglig leder
Småkraftforeninga