Kan man investere seg til fant?

Småkraftforeninga Møre og Romsdal innbyr til ope møte med påfylgjande årsmøte. Ivar Åsen Tunet i Ørsta 19 januar 2011 kl 18.00

18.00 – 18.20 Daglig leder i Småkraftforeninga Henrik Glette – Kva betyr småkraftnæringa for Vestlandsbygda?

18.20 – 19.00. Småkraftverk – Nettselskap og inntektsrammer ved Kjersti Vøllestad fra NVE – Kan man investere seg til fant?

19.00 – 19.30 Diskusjon og spørsmål med salen om elektrisk kraft og høgspentnett.

Årsmøte i Småraftforeninga for medlemmer kl 19.45 i Åsentunet i Ørsta
Åpning ved formann Gunnar Høydal

Informasjon om Småkraftforenings sitt arbeid ved Henrik Glette

Valg av styre
Valg av leiar
Valg av nestleiar
Valg av valgkomite og leiar
Valg av revisor

Kl 20.15
Servering av kveldsmat – varmrett

Skriftlig påmelding til årsmøtet med hensyn mat til.
Gunnar Høydal e-post : gunnar.hoydal@tussa.com