Sulda første kommune ut med støtte

Suldal har som første kommune sendt inn en høringsuttalelse som støtter Småkraftforeningas krav om at alle kraftverk bygget etter 1. januar 2004 må inkluderes i ordningen. mer enn 80 kommuner som er vert for småkraftverk har i disse dager mottatt en oppfordring om å uttale seg til høringen om den nye sertifikatloven.
For mange kommuner er dette en nødvendig og klar støtte til egen næring og verdiskaping i lokalmiljøet. Suldal er den desidert største småkraftkommunen i Rogaland, med 30 småkraftverk med en total produksjon på rundt 120 GWh.

Den tydelige uttalelsen følger opp et brev kommunen sendte allerede i mai i fjor for å be om at de politiske løftene om at alle kraftverk som er igangsatt etter 1. januar 2004 må inkluderes.

Senterpartiordfører Torkel Myklebust stiller her opp for næringa både i sin egen kommune og nasjonalt, og Småkraftforeninga takker for bidraget og håper han inspirerer mange av sine kolleger til å gjøre det samme.