Tu.no: NVE sier nei til hastebehandling

Teknisk Ukeblads nettsider melder at NVE sier nei til Statnetts bønn om hastebehandling for å få Ørskog-Sogndal ferdig i 2015. Hvis den planlagte 420 kV-linjen mellom Ørskog og Sogndal skal kunne settes i drift i 2015, var det ifølge et brev Statnett sendte NVE i desember i fjor en forutsetning at konsesjon for luftledning på hele strekningen mellom Ørskog og Sogndal er klar i løpet av 2011, skriver tu.no.
Dette er svært bekymringsverdig og Småkraftforeninga understreker igjen viktigheten av at denne linja kommer på plass så snart som mulig.