Sertifikater kan gi billigere strøm

Det nærmer seg høringsfristen og en ordning med elstifikater er stadig nærmere å bli realisert. I Dagens Næringsliv får ordningen god drahjelp fra Auke Lont, som spår billigere strøm. Norge blir et godt sted å være både for små og store strømkunder, skal vi tro konsernsjef Auke Lont i Statnett. .    Konsernsjefen i Statnett forventer at utbyggingen av vann- og vindkraft med grønne sertifikater vil gi billigere strøm, og at strømmen i Norden vil bli klart billigere enn på kontinentet.
    – Mye tyder på at vi er inne i et stemningsskifte med forventninger om lavere strømpriser. Norge blir trolig et godt sted å være både for industrien og forbrukerne fremover, sier Lont til Dagens Næringsliv

I mellomtiden strømmer det på med høringsuttalelser, de fleste med støtte til Småkraftforeningas krav om at ordningn må gjelde alle småkraftverk bygget etter 1. Januar 2004.

Vi minner om at høringsfristen går ut første februar.
Her kan du lese en del av de innsendte uttalelsene. Det kommer langt flere etterhvert som OED oppdaterer listen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing—lov-om-elsertifikater/horingsuttalelser.html?id=630808