Høringsuttalelse fra Småkraftforeninga

Fristen for å uttale seg til lovforslaget om elsertifikater går ut 1. februar, og Småkraftforeninga har nå levert sin uttalelse. Krav om at politiske løfter må innfris står sentralt. Ordningen med et felles svensk-norsk marked for elsertifikater er i hovedtrekk en svært god ordning som vil kunne være et betydelig bidrag til en styrket satsing på fornybar energi.
Likevel er det en massiv skuffelse og et betydelig slag mot tilliten til politikere og rammevilkår at Småkraftforeninga nå nok en gang må konstatere at det ikke er funnet rom for å kunne innfri de tydelige løftene som mange grunneiere har satt sin lit til når de satte i gang byggingen av sine anlegg.

Småkraftforeninga ber derfor i sin uttalelse om at dette rettes opp i.

Du kan lese hele uttalelsen her: http://www.kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=75