Småkraftalliansen G4 skyter næringa i foten

Småkraftalliansen G4 har i sin høringsuttalelse om elsertifikater gitt opp overgangsordningen, men jobber i stedet for at igangsettelse skal overta for byggestart som skjæringstidspunkt. Småkraftforeninga støtter tanken om skjæringstidspunktet, og har også argumentert for dette i sin uttalelse, men mener alliansen av de store utbyggerne bommer grovt når de forsøker seg på realpolitiske analyser.
Når Rein Husebø sier til Nationen at «næringen aldri har trodd på løftene» er det et ganske kraftig signal til sine egne eiere, som offentlig eide selskaper.

Småkraftforeninga er skuffet over at næringa ikke står samlet, men tror ikke dette skader saken. Saken er i seg selv så sterk og klar, at fornuftige politikere vil kunne se forbi de kapitalsterke storselskapenes evne til å avskrtive tapet på mange kraftverk. Her er det nok en gang grunneierne som utvikler egne verdier som ofres i et politisk spill. Løftene er ugjenkallelige, og må innfris.

Høringsuttalelsene er i stor grad dominert av støtte fra kommuner og organisasjoner til Småkraftforeningas sak. Foreninga vil stå på til siste slutt.

Her kan du lese saken i Nationen: http://www.nationen.no/2011/02/08/naring/energi/smakraftverk/smakraftforeningen/smakraftalliansen/6435688/