Småkraftforeninga på Energi Norge-seminar

Daglig leder Henrik Glette holdt i dag foredrag på Energi Norges temadag om småkraft og nett. Rundt femti deltagere, mange fra lokale nettselskaper, fikk høre Småkraftforeningas syn på utfordringene næringa står overfor i nettilknytning.
Anleggsbidrag, prioritert satsing og nødvendige investeringer var sentrale tema. De neste årene vil manglende nettilgang være den største utfordringen for å få realisert småkraftpotensialet i Norge.

Andre foredragsholdere var blant annet fra Energi Norge, Statnett og andre interessenter i bransjen.