Direktorat på bærtur

Direktoratet for naturforvaltning (DN) går i sin høringsuttalelse om elsertifikatloven langt i å betvile om ordningen har livets rett. Med dette plasserer DN seg fullstendig på sidelinjen i det kanskje viktigste miljøspørsmålet, hvordan menneskeheten skal løse klimautfordringene. Når DN med Janne Sollie i spissen setter spørsmåltegn ved at ikke lovforslaget setter egne miljøkrav til ordningen, kan dette vanskelig karakteriseres som annet enn bevisst forkludring. Dette er nok et bidrag som er egnet til å skape forvirring rundt DNs rolle. Er de en interesseorganisasjon, eller et nøytralt statlig organ?
Elsertifikatordningen er tydelig på at hvert enkelt anlegg skal være godkjent for å være sertifikatberettiget. Det er både naturlig og hensiktsmessig at det er i konsesjonsprosessen miljøkonsekvensene ved utbygging av fornybar energi behandles.

Å innføre en tilleggsbehandling for miljøkonsekvensene i forbindelse med tildelingen av sertifikater vil ikke oppnå annet enn å tilføre miljøbyråkratiet dobbelt arbeid, mener Småkraftforeninga.

-Det er svært uklart hva Sollie og DN egentlig ønsker å oppnå med dette, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. – Vi har allerede en god og grundig behandling av hvert enkelt fornybarprosjekt, og per i dag tar konsesjonsbehandlingen for småkraftverk rundt fem år. Dersom DN får viljen sin, vil antagelig havnivået ha nådd direktoratets lokaler før de får rotet seg til noe som minner om et bidrag til klimakampen.

Verden skriker etter mer fornybar energi, og stadig nye sektorer skal elektrifiseres. Norge må ta sin del av det ansvaret. Samtidig er det åpenbart at naturmangfold og landskapsverdier skal ivaretas, men dette er allerede godt ivaretatt av eksisterende planer og prosesser.

-Enkelte norske naturvernere ser ut til å ha en usviktelig tro på at stadig nye lag av planer og byråkrati er god miljøpolitikk, sier Glette. – Våre medlemmer er bønder og grunneiere som lever av og i samspill med naturen. De er godt rustet til å verne om mangfoldet rundt seg. Nå må naturvernerne la dem få slippe til med sine bidrag for den globale klimakampen.