Stadig flere muligheter til å kjøre på småkraft

Utvalget av elbiler blir stadig bedre, og de såkalte plug-in hybridene nærmer seg butikkene. Disse vil gjøre det stadig enklere også for de som bor i grisgrendte strøk å komme seg fram i verden ved hjelp av småkraft og annen klimavennlig energi. Nylig lanserte miljøstiftelsen ZERO i samarbeid med Transnova nettstedet www.klimabiler.no hvor de har samlet alle klimabilene som er tilgjengelig på det norske markedet.
Det er også ventet at det skal lanseres en rekke såkalte plug-in hybridbiler på det norske markedet. Dette er hybrider som kan lades og drives på ren elektrisk drift. Disse vil gjøre elbiler aktuelt for langt flere, og småkraftens rolle i en klimavennlig framntid blir enda viktigere.