Nytt opprør mot regjeringen

Det ligger an til et nytt kraftig opprør mot regjeringen når rundt 70 kommuner og en rekke organisasjoner og andre høringsinstanser ber regjeringen holde tidligere politiske løfter og inkludere 180 glemte kraftverk i ordningen med elsertifikater. -Regjeringen viser en holdning til løfter som er forstemmende, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga, som organiserer de fleste av disse kraftverkene. – Heldigvis ser det ut til at lokalpolitikere er nærmere både virkeligheten og ærligheten.
Når man først begynte å arbeide for en ordning med grønne sertifikater, innså man at forventningen om en slik ordning ville kunne føre til at svært mange ville vente med å bygge ut til den var på plass. Dette gjorde at ansvarlige politikere i skiftende regjeringer rykket ut og lovet at det ikke var noen grunn til å vente, alle kraftverk bygget ut etter 1. januar 2004 skulle få være med.

Disse løftene ble gjentatt og forsterket fra politikere fra samtlige regjeringer siden og alle partier, både i media og i direkte kommunikasjon.
Når disse løftene settes til side med en lettvint henvisning til en “helhetlig vurdering” er det et kraftig slag for en næring som framheves som viktig i festtaler av politikere fra alle leire.

-Det er mulig politiske løfter ikke har all verdens juridiske kraft, sier Glette. –Uansett ser det ut til at de sentrale politikernes kolleger landet rundt anerkjenner den moralske kraften løftene har. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid.

Støtten har kommet fra Audnedal, Balestrand, Bergen, Bindal, Brønnøy, Dovre, Eidfjord, Etne, Evje og Hornnes, Flå, Froland, Fusa, Gjesdal, Gloppen, Gol, Granvin, Greater Stavanger, Grong, Hemsedal, Hol, Høyanger, Høylandet, Hjelmeland, Jondal, Jølster, Kvam, Kvinesdal, Kvinnherad, Kviteseid, Lesja, Lierne, Lindesnes, Lom, Lund, Luster, Lærdal, Meldal, Mæløy, Namskogan, Nes, Norddal, Nore og Uvdal, Rollag, Røyrvik, Samnanger, Sauda, Sel, Sirdal, Sjåk, Snåsa, Sogndal, Stjørdal, Stor Elvdal, Stordal, Stranda, Suldal, Surnadal, Sømna, Sør-Aurdal, Ulvik, Vaksdal, Vega, Vevelstad, Vik, Vindafjord, Volda, Voss, Vågå, Ørsta, Ål, Røros, Tinn og Åmli kommuner. I tillegg har vi fått støtte fra Landssammenslutningen av vassdragskommuner (LVK), Samarbeidende kraftfylker, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland fylkeskommuner. Advokatfirmaet Grette, Distriktenes energiforening (DEFO), KS Bedrift, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Sparebanken Vest støttet vårt krav i sine høringsuttalelser.

I tillegg har mange energiprodusenter av ulik størrelse skrevet uttalelser som støtter foreninga. Dessuten er det enda noen som støtter foreningas krav om at igangsettelse er en bedre instans enn byggestart.

Dette bør gi politisk ledelse i OED noe å tenke på. Spesielt når vi på toppen av det hele kan føye noen lokallag av Senterpartiet på listen over støttespillere.

-Regjeringspartiene må huske at det snart er tiden for at velgere landet over skal gjøre sine egne “helhetlige vurderinger”, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga.

Her er Småkraftforeningas uttalelse: http://kraftverk.net/visartikkel.php?id=2048
Samtlige høringsuttalelser kan lastes ned her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/horing—lov-om-elsertifikater/horingsuttalelser.html?id=630808