Statsministeren: Elsertifikater vil gi lavere strømpris

Statsminister Jens Stoltenberg har tidligere vært skeptisk til kostnadene knyttet til grønne sertifikater. Nå har heldigvis Statsminister Stoltenberg snakket med samfunnsøkonomen Stoltenberg og kommet til samme konklusjon som oss andre – elsertifikater er en god ordning. I spørretimen i Stortinget onsdag tok statsministeren på eget initiativ opp ordningen som en del av sitt svar til Ketil Solvik-Olsens spørsmål.
– Så vil jeg føye til at det som jo er et resultat av grønne sertifikater, er at vi i Norden kommer til å få kraftoverskudd, og det kommer til å presse prisene på kraft ned, sa Stoltenberg.

Småkraftforeninga er glad for at statsministeren nå er om bord. Det neste skrittet er at han også innser at den politiske kostnaden ved å bryte løftet hans kolleger han gjentatt mange ganger til småkraftnæringa er større en den økonomiske kostnaden ved å innfri løftene.

Ordningen med elsertifikater er kanskje det viktigste virkemiddelet så langt for å få på plass den nødvendige satsingen på fornybar energi for å reversere klimaendringene. At statsministeren står helt og fullt bak ordningen er med på å bygge den nødvendige tilliten til at ordningen er varig og langsiktig.