Fornybar er mer enn vindkraft

Stavanger aftenblad melder at ordrene strømmer inn til rogalandsbedriften Teksal, som framhever småskala vannkraft som en viktig kilde til fornybar energi. Teksal leverer høgteknologisk utstyr for styring og kontroll av småkraftverk. I løpet av fem år er produksjonen bygd opp til ei forventa omsetning på 70 millionar kroner for 2011.
Medan regnveret utanfor kontoret sikrar nye kilowattimar, held Martin Haga opp avisartikkelen «Fornybar-vinden vil blåse forbi Rogaland».

– Dette stemmer ikkje. Fornybar er meir enn vindkraft på land og havvind. Vindkraft er ein «hype» alle hiv seg på. Vasskraft er ikkje jazza opp på same måten, slår direktør Martin Haga i Teksal fast.
http://www.aftenbladet.no/energi/fornybar/1333604/ndash_Fornybar-Rogaland_er_meir_enn_havvind.html