Småkraftforeninga: viktig avgjørelse

Småkraftforeninga er svært glad for at det nå er tatt en avgjørelse om å bygge ut linjenettet fra Sima til Samnanger. –Manglende linjekapasitet er den viktigste flaskehalsen for utbygging av ny fornybar energi, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. Den nye linja vil føre til at det vil bli mulig å realisere rundt 1 TWh ny produksjon som har vært stanset på grunn av manglende kapasitet i nettet. Enda viktigere er det at regjeringen nå setter fart på byggingen av linja fra Ørskog til Fardal, hvor en tredjedel av småkraftpotensialet i Norge er innestengt av manglende nettkapasitet.
-Nettet er viktig nasjonal infrastruktur, sier Glette. –Det er svært viktig for både klimavennlig fornybar energi og for næringsutvikling i distriktene at myndighetene nå tar tak i den prekære situasjonen.

Småkraftforeninga understreker viktigheten av at det tas miljøhensyn, men de nedsatte utvalgene klarte ikke å vise til at det var realistisk eller nødvendig å velge den langt dyrere sjøkabelen, som i tillegg ville ha forsinket utbyggingen med mange år.

-Vi håper denne avgjørelsen viser at regjeringen nå tar utfordringene knyttet til kraftens infrastruktur på alvor og setter inn de nødvendige ressursene for å få dette på plass over hele landet.