Vanskeligere å slippe unna fornybarkrav

TU.no melder at endringer i EU gjør det vanskeligere for Norge å forhandle ned forpliktelsene under EUs fornybardirektiv. –Dette er en god nyhet for klima- og fornybarindustrien i Norge, sier lederen for Bellona Europa. Det har lenge vært spenning knyttet til hvilkie forpliktelser Norge måtta påta seg under fornybardirektivet.
Miljøbevegelsen har beskyldt regjeringen for å forsøke å «prute ned» de norske forpliktelsene, og økte forpliktelser vil bety gode utsikter for fornybarsektoren i Norge.

Fra årsskiftet la EU-kommisjonen ned sitt generaldirektorat for utenrikssaker og opprettet EUs egen utenrikstjeneste, den såkalte “European External Action Service”. Den nye tjenesten ledes av EUs utenrikspolitiske talskvinne, Catherine Ashton, og innebærer at hvert enkelt av EUs medlemsland overtar Kommisjonens rolle i forhandlinger med Norge.

Det vil gjøre det vanskeligere for Norge å forhandle ned sine fornybarmål, sier leder for Bellona Europa i Brussel, Paal Frisvold.

Les hele artikkelen på tu.no: http://www.tu.no/energi/article281640.ece