Advokatfirma: regjeringen risikerer rettssaker

Nationen melder i dag at advokatfirmaet Grette mener regjeringen risikerer å pådra seg søksmål i hundremillionersklassen som en følge av at “byggestart” skal være skjæringstidspunktet for sertifikatberettigelse. Løsningen er enkel, mener Småkraftforeninga. Småkraftforeninga, 70 kommuner og andre ber i høringsrunden om at alle småkraftverk som er satt i drift etter 1. januar 2004 må få sertifikatberettigelse.
Skulle regjeringen tviholde på byggestart, ble det i 2005 gjort en grundig utredningsjobb av Sweco på oppdrag for NVE. Rapporten konkluderer med at det ikke er mulig å gi en entydig
definisjon av byggestart som vil omfatte alle typer prosjekter. En variert dokumentasjon må forventes presentert, og det kan bli et tolkningsproblem i enkelte tilfeller.

Likevel gjør rapporten en grundig kartlegging av alle enkeltprosjekter og dokumenterer i stor grad byggestart for disse. Det vil derfor være mye enklere å avgjøre hvilke anlegg som er sertifikatberettigede dersom politikerne holder sine opprinnelige løfter og stter “byggestart 1. januar 2004” som skjæringstidspunkt.

Her finner du rapporten: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=76
Her kan du lese saken i Nationen