Høringsrunden var en bløff

I et intervju med Nationen torsdag 3. mars innrømmer statssekretær Sigrid Hjørnegård i OED at ordlyden i loven om elsertifikater allerede er fastsatt og at høringsrunden derfor i praksis har vært en gedigen bløff. -Dette er et demokratisk problem, tordner daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Her har 70 kommuner, en rekke organisasjoner og en samlet næring brukt betydelige ressurser på å levere grundige, gjennomarbeidede høringsuttalelser. Det kunne vi tydeligvis spart oss.
Høringsinstituttet er en viktig del av demokratiet her i landet, og skal gi befolkningen og berørte parter en mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen. Dersom det klart hva resultatet er før høringsuttalelsene er gjennomgått, er dette kun spill for galleriet.

-Det er allerede et problem at avgjørelser tas i lukkede rom, og stortingsbehandlingen er jo gitt med en flertallsregjering, sier Glette. –Dette betyr at viktige løfter kan bortforhandles mot “helhetlige vurderinger” uten at noen får vite begrunnelsen.

Det sendes et underlig signal til statssekretærens partifeller og politiske kolleger i de rundt 70 kommunene og flere fylkeskommuner når deres innspill ikke har noen vekt.

Småkraftforeninga var bekymret allerede i fjor, når statsråden i et intervju mente at “den ballen er lagt død” på spørsmål om overgangsordningen. Foreninga har likevel hatt tiltro til at noen demokratiske funksjoner var intakte, selv når politisk prestisje tar over for politisk gangsyn.

-Det er kanskje betimelig å minne regjeringspartiene om at befolkningen skal foreta sin egen “helhetlige vurdering” til høsten, sier en frustrert Glette.