Javel, Herr Statsråd

Velkommen om bord, Ola Borten Moe. Du har nå fått ansvaret for et av de mest spennende feltene i norsk politikk. Du skal ha ansvaret for både fossile pengebinger og fornybare framtidsvisjoner. Det er her framtida begynner. Du har tidligere vært tydelig på viktige spørsmål, både innen småkraft og infrastruktur. Nå er tida inne for å gjøre om tydelige uttalelser til tydelig handling. Småkraftnæringa har ikke blitt bortskjemt med handling de siste årene. Vi ventet i nesten ti år før din forgjenger fikk på plass ordningen med grønne sertifikater. Vi er takknemlige for at han fikk til det, og tror det vil gjøre framtida lysere for småkraftnæringen, men vi skjønner ikke hvorfor det tok så lang tid.
Vi skjønner heller ikke hvorfor din forgjenger droppet alle de politiske løftene og ofret 180 småkraftpionérer som bygde kraftverkene. Hvorfor de entydige løftene om at også de skulle få være med på sertifikatordningen ikke lenger var gyldige, klarte han aldri å forklare. 70 kommuner skjønte det heller ikke, og protesterte i høringsrunden. Din forgjenger konkluderte før han hadde lest uttalelsene. Her kan du gjøre en forskjell.

Sertifikatene vil heller ikke være særlig virksomme dersom du ikke umiddelbart setter alle ressurser inn på å styrke nettet og sette fart på konsesjonsprosessene. En tredjedel av småkraftpotensialet er satt på vent fordi linjenettet er sprengt. Din forgjengerfikk endelig på plass et vedtak om linja i Hardanger. Nå står Ørskog-Fardal og resten av landet for tur. Kraften trenger linjer, liksom toget trenger skinner.

Hvis en grunneier vil bygge småkraftverk, må han smøre seg med en god porsjon tålmodighet. Rundt fem års tålmodighet i køen for konsesjonsbehandling hos NVE, for å være nøyaktig. Uten at det tilføres vesentlig mer ressurser til NVE, vil vi kunne få problemer med å fylle kvotene i sertifikatmarkedet.

Det er mange skatteutfordringer for næringen. Eiendomsskatten er en byrde for mange utbyggere, og grunnrenteskatten medfører at mange ikke utnytter ressursene optimalt. Her trenger vi din hjelp til å overbevise Finansdepartementet om at det er vesentlig forskjell på en grunneier som bygger ut selv og offentlig eide storkonsern med nedbetalte anlegg og store magasiner.

Det er mange utfordringer som venter deg. Dette er bare et utvalg. Det er også mange muligheter og sammen kan vi skape et nytt livsgrunnlag for mange i bygdene. Da må du lytte bedre enn din forgjenger. Og handle mer. Vi gleder oss til et konstruktivt samarbeid og til spennende tider i landets mest framtidsrettede bygdenæring.

Lykke til, Herr Statsråd!