Skal fortida utrede framtida?

Det siste Terje Riis-Johansen gjorde som statsråd, var å sette ned det lenge annonserte Energiutvalget. Utvalget skal blant annet utrede framtidas kraftproduksjon. Statsministeren satte tydelig ord på at framtidas kraftproduksjon vil skje innenfor nye energikilder, i tillegg til småskala vannkraft, da han sa at de store kraftutbyggingenes tid er forbi.
Vi er bekymret for sammensetningen av utvalget. I utvalget er det kun de store offentlig eide kraftselskapene som er representert på produksjonssida. Det er altså eierne av fortidas kraftkilder som skal utrede framtidas kraftproduksjon.

Innlegget sto også på trykk i Dagens Næringsliv torsdag 10. mars