VIKTIG: programendring onsdag 23. mars

Nyutnevnt statsråd Ola Borten Moe har bekreftet at han kommer til Småkraftdagene 2011, men må returnere til Oslo. Programmet 23. mars blir derfor framskøvet, og starter klokken 09.10. Programmet onsdag blir derfor slik:
Småkraftforeninga – Program onsdag 23. Mars i Rica Hall I og II

09.10 – 09.15 Velkommen til Småkraftdagane 2011
09.15 – 09.40 Olje og energiminister Ola Borten Moe
09.50 – 10.15 Åpning ved styreleder Trond Ryslett
10.15 – 11.50 Registrering og besøk på Småkraftmessa – Servering av kaffe og frukt
11.50 – 12.10 El-sertifikat ved Torodd Jensen, NVE
12.10 – 12.40 Høgspentnett som nasjonal infrastruktur ved Erik Skjelbred, Direktør for energi og nettstrategi i Statnett
12.40 – 13.00 Naturvernforbundet og små kraftverk – Per Flatberg Naturvernforbundet Nord Trøndelag
13.00 – 15.00 Lunsj og besøk på Småkraftmessa

Still opp tidlig. Dette blir ministerens ilddåp i småkraftnæringen, og dette vil du IKKE gå glipp av!