Statnett: Kraftsituasjonen i Sør-Norge er anstrengt

Statnett melder på en pressekonferanse onsdag 16. mars at kraftsituasjonen i Sør-Norge er anstrengt, og oppgraderer dermed sin vurdering av situasjonen. Statnett er langt mer bekymret for kraftsituasjonen nå enn tidligere i vinter. Derfor endrer Statnett nå sin vurdering av kraftsituasjonen i hele Sør-Norge fra ”stram” til ”anstrengt”, og Nord-Norge fra ”normal” til ”stram” Midt-Norge vurderes fortsatt til å ha en stram kraftsituasjon.
Kraftimporten har vært svært stor i vinter som en konsekvens av situasjonen her hjemme.

Dette understreker viktigheten av å se på utbygging av kraftprosjekter og linjenettet i en større sammenheng. Dette er også et av de sentrale temaene på Småkraftdagene 2011 på Værnes 23. mars, hvor energipolitikere, Statnett og miljøbevegelsen vil debattere Norges rolle i et europeisk kraftmarked.

Les mer hos Statnett her: http://www.statnett.no/no/Nyheter-og-media/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2011/Kraftsituasjonen-vekker-okende-bekymring/