Borten Moe lover svar på Småkraftdagene

I Nationen i dag krever en samlet opposisjon at Senterpartiets landsmøte som begynner i dag, tar grep for å sikre alle småkraftverk grønne sertifikater. Olje- og energiminister Ola Borten Moe lover at han skal svare når han taler til Småkraftdagene 23. mars. Borten Moe skaper store forventninger når han varsler at han vil svare på opposisjonens oppfordring på Småkraftdagene. Her står 450 forventningsfulle representanter for småkraftnæringa klare til å ta i mot ham som en helt hvis svaret er det rette, og klare til å gi opp Senterpartiet som småkraftens støttespiller dersom svaret er feil.
For Småkraftforeninga er det klart at det bare finnes ett svar – at løftene står ved lag, og at alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 skal få sertifikater.

Småkraftforeninga er svært glad for støtten fra en samlet opposisjon, som tar ansvar for tidligere løfter og er opptatt av politikernes troverdighet.

Både Ketil Solvik-Olsen fra Frp og Bjørn Lødemel fra Høyre tar i saken til orde for at det nettopp er politikernes troverdighet og respekt for småkraftpionerene som står på spill.

Det er også fremmet forslag på Senterpartiets landsmøte som gir tydelig støtte til Småkraftforeninga. Landsmøtet gjennomføres nå i helga på Hell.

Her er definitivt ikke siste ord sagt, og 23. mars blir uansett en merkedag i småkraftens historie.