Småkraftdagene er i gang

NVEs småkraftseminar er i gang på Rica Hell Værnes, og startskuddet har gått for tre lange og tettpakkede dager med seminarer, utstilling og nettverksbygging for småkraftgründere, leverandører og energibransjen. Onsdag går startskuddet for Småkraftforeningas arrangement, og nyutnevnt Olje- og energiminister Ola Borten Moe holder hovedtalen onsdag morgen. Han har lovet å gi svar på kravet fra næringa og mer enn 70 kommuner og en ekke andre aktører om at alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 må få sertifikater.
Det blir også debatt med en rekke enrgipolitikere og miljøbevegelsen.

Det er fremdeles mulig å delta, møt opp tidlig onsdag og opplev en sterk bransje på sitt beste.