Energi i et klimaperspektiv – utfordringer og muligheter

Under EUs bærekraftig energi-uke vil ZERO og Kraftsenteret i Samnanger kommune vurdere hvordan Norge og mer spesifikt Vestlandet må, bør og kan forholde seg til globale klimautfordringer. Vi vil diskutere utfordringene og mulighetene disse utfordringene gir oss. Dato: 12. april
Sted: Vil Vite-senteret i Bergen
Påmelding: http://bit.ly/dGkuaK
Deltakeravgiften er kr. 1000,- (kr. 200,- for studenter).Medlemmer i Småkraftforeninga betaler studentpris, registrer deg som student og legg til en kommentar i eventuelt-feltet om at du er medlem i Småkraftforeninga.

Foreløpig program finnes her: http://www.kraftsenteret.no/?id=24

Regionale energiaktører og næringsliv vil fortelle om hvordan de tilpasser seg både klimapolitikk og klimautfordringer. Noen har allerede sett muligheter og tjent penger på å legge om til en mer klimavennlig drift – andre sliter med rammevilkårene.

Konferansen tar også for seg internasjonal klimapolitikk, nettutbygging, fornybar energi og elektrifisering. Det hele av sluttes på en utradisjonell måte med «maste-kunst» og BT-kommentator Olav Kobbeltveit.

Mer informasjon om konferansen finnes på ZEROs nettsider: http://bit.ly/gulgbp eller på EUs sider om bærekraftig energi-uken: http://bit.ly/icHF3k