Suksess ti år på rad

Småkraftdagene 2011 gikk av stabelen 22. – 24. mars på Rica Hell Værnes. Fullsatte saler, yrende liv i utstillingsområdet og aktuelle debatter gjorde arrangementet til en suksess for tiende år på rad. 53 utstillere opplevde stor trafikk på sine stands i pauser og mellom faglige oppdateringer. Det er åpenbart at dette arrangementet er ledende i bransjen.
Her kan du se bilder fra utstillingene: http://kraftverk.net/galleri11/

NVEs småkraftseminar innledet arrangementet med en tettpakket dag med åtte timer foredrag, faglig innhold og stort engasjement fra nærmere 200 deltagere i salen. Her kan du lese litt om foredragene: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2100

23. mars ble innledet klokken ni når en fullsatt sal med nesten 450 deltagere fikk høre Ola Borten Moes aller første tale som statsråd. Han skuffet forsamlingen stort da han bekreftet at regjeringen ikke kom til å holde tidligere løfter om at alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 skal få elsertifikater. Her kan du lese noen reaksjoner: http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2106

Festmiddagen om kvelden 23. mars var preget av at dette var tiende gangen arrangementet ble gjennomført. Både avtroppende styremedlem og nestor Isak Liland og redaktør i Småkraftnytt Olav Skeie mimret og ledet forsamlingen gjennom ti spennende år og en rivende utvikling for både foreningen, arrangementet og bransjen. Jubileet for foreningen vil bli markert senere i år.

Alle presentasjoner vil bli lagt ut på http://www.kraftverk.net/seminar.php?meny=Foreninga etterhvert. På grunn av tekniske problemer er ikke denne komplett ennå.