Småkraftforeninga ber om avklaring

Etter at Olje- og energiminister Ola Borten Moe signaliserte at han ønsker å «holde tilbake» på byggingen av utenlandskabler, hersker det full forvirring om hva som er regjeringens politikk. Er det Soria Moria 2 som gjelder, eller Borten Moes intervjuer? Småkraftforeninga ber i et brev til statsråden om avklaring. Dette er svært viktige avklaringer for alle som ønsker å investere store summer i langsiktig utbygging av fornybar energi. Uten tilstrekkelig satsing på linjenettet og utenlandskabler, vil markedet være svært sårbart og kunne oppleve store svingninger i prisnivået.
Daglig leder Henrik Glette har derfor i et brev bedt om en avklaring fra statsråden. Hvilke signaler er det som gjelder, Soria Moria 2s klare formuleringer om at regjeringen skal “legge til rette for økt utbygging av nettkapasitet mellom landsdelene og til utlandet”, eller Borten Moes signaler om å «holde tilbake»?

Les hele brevet her: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=77