Ord, politikere og innhold

I dagens Europower kan politisk rådgiver Ivar Vigdenes opplyse om at det ikke er noen forskjell på Borten Moes utsagn om utenlandskabler og Soria Moria 2. I OEDs vokabular er altså det ingen forskjell mellom å “legge til rette for” og “holde tilbake på” utenlandskabler. Enten har det politiske system avskaffet enhver språklig logikk, eller så er signalet fra Vigdenes at vi ikke må ta alt politikerne sier på alvor.
Det er få som på ramme alvor vil påstå at de to utsagnene betyr det samme. Samtidig er dette signaler som har stor betydning for investorer, og hvor dobbeltkommunikasjon fra politisk hold er vanskelig å forholde seg til.

Det er kanskje et signal for politikerne når de offentlig eide selskapene er tydelige, og sier til Teknisk Ukeblad at de “ikke tror på signalene”?

Kanskje er det på tide å forholde seg slik at signaler fra politisk ledelse blir tatt på alvor, Borten Moe?

Vi er svært glade for at Soria Moria 2s ordlyd tilsynelatende står ved lag, men ønsker oss litt mindre forvirrende dobbeltkommunikasjon.