Regjeringen har ingen planer om å innføre bunnfradrag

Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen stilte 1. april spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen om regjeringen vil innføre bunnfradrag i grunnrentebeskatningen. Svaret er tindrende klart og nedslående – regjeringen har ikke planer om å endre den eksisterende grensen på 5 500 kVA eller å innføre bunnfradrag. Finansministeren innrømmer i sitt svar at en riktig utformet skatt på grunnrente vil ikke påvirke kraftforetakenes investerings-beslutninger. Det innebærer at dersom prosjektet er lønnsomt før skatt, vil det også være lønnsomt etter skatt.
Da stemmer konklusjonen lite med det prinsippet. Det tilpasses en rekke prosjekter til grunnrenten og utbygginger som kunne vært utnyttet bedre med samme naturinngrep og samme investering bygges under grensen på 5 MW for å unngå grunnrentebeskatning.

Dette er et samfunnsmessig problem, siden samfunnet da går glipp av betydelig merproduksjon av sårt tiltrengt fornybar kraft, samtidig som produksjonen er lite rasjonell.

Småkraftforeninga gir ikke opp og står på for å få fornuftige skatteregler.

Les svaret fra finansminister Sigbjørn Johnsen her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/andre/brev/brev_stortinget/2011/svar-pa-spm-1163-fra-ketil-solvik-olsen-.html?id=639964