Vil ha kortere behandlingstid

Regjeringen mener det er viktig å få bedre og kortere behandlingsprosesser for fornybar energi, sa statssekretær Eli Blakstad når hun åpnet vindkraftseminaret på Kirkenær tirsdag 12. april. Statssekretæren understreket viktigheten av å få på plass mer produksjon av fornybar energi, og vektla behovet for god utveksling med utlandet.
Signalet om saksbehandlingstid er svært positivt, og Småkraftforeninga imøteser en handlingsplan for dette. Statssekretæren viste blant annet til Sima-Samnager tok 5 år å saksbehandle, og at dette antagelig var to år for lenge. Dette er svært interessante signaler for småkraftsøkere som må vente fem-seks år på å få behandlet konsesjon.

Småkraftforeninga er tilstede på seminaret og arbeider for å få på plass en strategi for å legge til rette for mer småskala vindkraft i Norge.

Blakstad viste til et potensial for 17-21 TWh vindkraft mot 2025.

Det er bred politisk enighet om at det skal satses på vindkraft, og dette åpner for nye muligheter for fornybar næringsutvikling i bygde-Norge. Her er det viktig at grunneiere sørger for å sikre sin andel av verdiene, både som grunneiere for større prosjekter og som utviklere av småskala vindparker og gårdsmøller.

Det er for tida 110 søknader om vindkraft til behandling i NVE, og ikke alle disse vil få konsesjon. NVE vil koordinere dette regionalt. Samtidig åpner dette for mindre kompliserte småskala prosjekter.