Statnett forenkler – småkraftprodusenter sparer

Statnett har tidligere krevd at all produksjon skal bekreftes av det enkelte kraftverks revisor ved rapportering fra nettselskapet om produksjonsdata. Dette kravet frafaller de nå, og småkraftprodusenter sparer utgifter og administrasjon knyttet til dette. Fagansvarlig Alice Karina Eikås i Tussa Nett bekrefter i brev til småkrafteiere i deres område at de har vært i dialog med Statnett om saken og fått bekreftet at Statnett nå aksepterer at nettselskapets revisor bekrefter produksjonsdata.

-Dette er gledelige nyheter, sier styreleder og småkrafteier Trond Ryslett, som har måttet levere revisorbekreftelse i mange år. –Summen er kanskje ikke så stor, men samlet er det en del penger, og dette er en av mange byråkratiske pålegg vi har levd med. Nå forenkles dette, og vi er ett skritt videre.

Ryslett har lenge reagert på dette kravet, og ba Tussa Nett redegjøre for hvilken hjemmel som lå til grunn. Dette fikk etterhvert Statnett til å ettergi kravet, og lederen i Småkraftforeninga kunne innkassere nok en seier for småkraftnæringa.

Det er viktig at alle småkraftprodusenter nå gjør sine nettselskap oppmerksomme på denne muligheten, slik at dette praktiseres likt over hele landet. Dersom nettselskapet har spørsmål skal de henvende seg til Statnett. Kontakt Småkraftforeninga dersom dere får problemer med dette.