Lov om elsertifikater fremmet for Stortinget

Lovforslaget om elsertifikatordningen er klar og ble godkjent av Regjeringen i Statsråd fredag 15. april. Nå gjenstår bare stortingsbehandlingen. Småkraftforeninga er svært glad for at det endelig ser ut til at ordningen kommer på plass, men også svært skuffet over at overgangsordningen fremdeles ikke innfrir løftene. Det ser altså ut til at en klar og utvetydig respons fra høringsinstanser har vært nok. Regjeringen har sendt forslaget på høring, men ser ikke ut til å ville høre. Kraftverk på mer enn 1 MW bygget mellom 2004 og september 2009 er fremdeles ikke foreslått sertifikatberettiget.
-Etter statsråd Borten Moes tydelige beskjed på Småkraftdagene 23. mars var dette dessverre ingen overraskelse, men skuffelsen blir ikke mindre av at løftene brytes gjentatte ganger, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. -Nå setter vi alt inn på at noen stortingsrepresentanter fra et av regjeringspartiene får et anfall av samvittighet og stemmer for opposisjonens forslag under stortingsbehandlingen.

Lovforslaget er omfattende, og Småkraftforeninga går gjennom det i detalj og vil komme tilbake til detaljene.