Statkraft-konsesjon kjent ugyldig

Grunneiere i to selskaper ønsket å bygge ut fallrettighetene på egen eiendom, men myndighetene ga konsesjon og rett til ekspropriasjon til Statkraft. I en fersk skjønnsavgjørelse er den ene konsesjonen kjent ugyldig, skriver Rana Blad. Begge selskapene som er eid av lokale grunneiere ønsket primært at konsesjonene skulle kjennes ugyldige og at de selv skulle få mulighet til å bygge ut.
Durmålskraft har ikke fått medhold, og de er tilkjent en erstatning på 15,5 millioner for fallet.

Leirskårkraft har fått medhold i at Statskrafts konsesjon er ugyldig, fordi myndighene ikke visste om at Leirskarkraft allerede var gitt konsesjon, da de ga Statkraft tillatelse. I praksis betyr det at Leirskarkraft selv kan utnytte de aktuelle vassdragsressursene.

Småkraftforeninga vil sette seg inn i saken og følge en eventuell videre behandling med interesse.

Les hele saken hos Rana Blad: http://www.ranablad.no/nyheter/article5583405.ece