Statsråden setter DN på plass

Teknisk Ukeblad melder at Olje- og energiminister Ola Borten Moe setter Direktoratet for Naturforvaltning (DN) ettertrykkelig på plass etter at de i sin høringsuttalelse satte spørsmålstegn ved om ordningen med elsertifikater ivaretar miljøhensyn. Småkraftforeninga reagerte allerede i februar på at DN gikk langt utover sitt mandat i høringsuttalelsen http://www.kraftverk.net/visartikkel.php?id=2057.
Det er svært positivt at statsråden nå går i rette med direktoratet, som tilsynelatende drev sin egen politiske agenda, snarere enn å være en statlig fagetat.

Les hele intervjuet med Borten Moe her: http://www.tu.no/energi/article285418.ece