Ved Kongelig Dekret

Siden 1884 har parlamentarismen vært den gjeldende styreformen i Norge. Det vil si, fram til relativt nylig har parlamentarismen vært rådende. Nå er det hestehandler og kompromiss i lukkede rom som gjelder. På Småkraftdagene på Værnes ledet jeg som daglig leder i Småkraftforeninga en debatt hvor blant annet flere av landets ledende energipolitikere deltok i panelet. Debatten svingte innom mange viktige temaer, men det var selvsagt umulig å unngå at den på et tidspunkt kom inn på det såreste temaet for mange av de tilstedeværende i salen – overgangsordningen for elsertifikater.
Tidligere på dagen hadde Ola Borten Moe holdt sin aller første tale som Olje- og energiminister og gitt forsamlingen tydelig beskjed om ikke å bruke mer energi på forsøkene på å få alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 med i ordningen.

Stortingsrepresentant Torstein Rudihagen fra Arbeiderpartiet og Oppland var regjeringspartienes representant og en naturlig adressat for spørsmålet.

-Nå slo statsråd Borten Moe tidligere i dag fast at det ikke blir noen endringer i overgangsordningen for elsertifikater. Han vil likevel ikke grunngi beslutningen, i likhet med sin forgjenger. Kan du si noe om hvilken helhet og hvilken vurdering det stadig vises til, Rudihagen?

Prøvde jeg meg.

Rudihagen har i følge Stortingets nettsted 13 år og 180 dagers erfaring fra landets øverste folkevalgte organ, men så ut til å slite litt med arbeidsflyten og rollefordelingen, og ville ikke grunngi avgjørelsen, men viste til at dette var “Regjeringens beslutning”.

Som idealist med studiepoeng i både statsvitenskap og statsrett fascinerte dette meg, og jeg bestemte meg for å presse på. –Men hva med parlamentarismen, da? Er det ikke Stortinget som skal vedta loven?

Svaret forble det samme. Dette er “Regjeringens beslutning”.

At politiske utfordringer løses i forhandlinger ved kjøp og salg av hovdyr og at kompromiss er en del av den politiske hverdagen, er ikke nytt og overrasker ingen som har fulgt politikken tett. Men at landets faktisk folkevalgte så tydelig parkeres, er oppsktsvekkende.

Regjeringen Stoltenberg II har altså gjeninnført det Kongelige Dekret, hvor befalinger går ut fra Kongens bord. Stortinget er redusert til et i beste fall avansert informasjonsråd, og det eneste som er samlet i Stortingssalen er avmakt. Ikke all avmakt, en gang, den deles broderlig med folket.

Åpenhet, forutsigbarhet og mulighet til å påvirke er sentrale verdier i et moderne demokrati. Det er også en selvfølge at løfter gitt til borgere og næringer skal holdes. Dersom virkeligheten endrer seg så dramatisk at man ikke kan holde løftene, må åpenhet og tydelighet om beslutningen være minstekravet.

Det er “folkets beslutning”. Direkte fra underutvalget.

Denne spalten sto først på trykk i Bransjebladet Energi