Sertifikatloven vedtas 9. juni – sett av datoen

Det er nå klart for stortingsbehandling av både regjeringens lovforslag om elsertifikater og opposisjonens private lovforslag omå inkludere alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 i ordningen. Sett av datoen! Småkraftforeninga vil markere dagen. Her er det grunn til å feire for alle som skal bygge, og grunn til å holde vake for de som håper til siste slutt at noen rødgrønne skal ta til fornuften og stemme for opposisjonens forslag!
Vi kommer tilbake til detaljene om markeringen, følg med på nettsida.