TU: Skatteregler gir ressurssløsing

Teknisk Ukeblad har i siste nummer en svært god artikkel om problemene grunnrenteskatten gir for småkraftutbyggere. Artikkelen gir også innsikt i det samfunnsmessig håpløse i at utbyggere lar vannet renne forbi turbinen til tross for at de har konsesjon til å utnytte kraften i det. Dette er en sak Småkraftforeninga vil arbeide mye med framover, til tross for at Finansdepartementet igjen har signalisert at den døren er lukket.
Samfunnet skriker etter mer fornybar kraft og det ropes hver vinter om kraftkrise. Likevel er reglene slikt innrettet at det lønner seg å bygge mindre og produsere mindre kraft enn det er gitt konsesjon til.

Les artikkelen her: http://www.tu.no/energi/article285268.ece