Høringsmøte i Nordland

Småkraftforeninga var sterkt representert nå Nordland Fylkeskommune inviterte til høringsmøte i forbindelse med etableringen av regional plan for småkraftverk. Daglig leder Henrik Glette og styremedlem Geir Magnor Olsen var blant deltagerne på høringsmøtet, hvor både næring og miljøinteresser presenterte sine syn på planarbeidet.
En rekke kommuner bidro også, blant annet ved å etterlyse større grad av lokal tilpasning og ved å etterspørre planarbeidets plass i forvaltningsarbeidet.

Soria Moria-erklæringen la grunnlaget for at alle fylker bør etablere egne planer for småkraft. Småkraftforeninga er svært skeptisk til hvilken rolle disse planene skal ha, siden de er langt mindre grundige og faglig funderte enn de enkelte konsesjonssøknader, samtidig som de heller ikke brukes til noen form for samordning eller forenkling av prosesser.

Småkraftforeninga er dessuten skeptisk til at metoden simpelthen er å legge sammen alle typer interesser som kan føre til vfern, uten at det gjøres noen annet arbeid enn å enkelt sammenstille disse.

Samtidig viste også NINAs arbeid med sumvirkninger tydelig at det ikke er noe som tyder på at henvisninger til “rasering” av landskapstyper, slik noen naturvernere stadig viser til, ikke er en reell problemstilling, selv med en langt mer aggressiv utbygging enn det som er realistisk.

Plandokumentene i Nordland er på høring fram til 30. mai og kan leses her: http://www.nfk.no/artikkel.aspx?MId1=514&AId=17168