Mens vi venter på nyansene

I en kronikk i Aftenposten 4. april i år venter IT-gründer Shazad Rana på både billig strøm og Godot. I radioprogrammet Spekter på NRK P2 en måned etter fortsetter Rana sammen med programleder sitt korstog mot ethvert forsøk på en nyansert og reflektert debatt. Adm. Dir. Olof Ulseth i Energi Norge presses i radioprogrammet for å svare på om Norge er selvforsynt med strøm. Med store bokstaver kreves det et svar. Et JA eller et NEI er det eneste som duger. Et søk på SSBs nettsider avslører at det i årene 1998-2008 var samlet sett eksport av strøm, men at vi i fem av ti år hadde en netto import av strøm. Både forbruk og tilsig av vann til magasin og produksjonsanlegg varierer.Vårt svar er klart. Det er potensial for en betydelig økning i produksjonen av fornybar energi i Norge. Det er store muligheter for næringsutvikling, gode klimatiltak og forbedret forsyningssikkerhet ved å bygge ut mer vindkraft og småkraft.

Så er selvsagt denne nye kraften avhengig av å nå fram til forbrukere og markeder. Det krever selvsagt kraftlinjer. Det vil si, for oss som tror på fysikkens lover, er det selvsagt. Rana er i radioprogrammet litt mer usikker. Han “tror” vel kanskje ikke egentlig, at det er så nødvendig med mer linjer.

Det er også behov for nye utenlandskabler. Vi trenger markeder for å selge overskuddskraft og for å kunne importere når vi har behov for det. Rana og andre ser ut til å tro at andre land står parat til å selge til oss når vi behøver det, uten at vi skal eksportere til dem når de trenger det. Det er vel en smule naivt.

Vi oppfordrer politikerne til å satse ordentlig på ny og økt produksjon av fornybar og miljøvennlig kraft og økt distribusjonskapasitet, så får heller Rana skru på lysbryteren og føle fram noen elektroner.
For forbrukerne ville det kanskje være mer nyttig om han kunne føle fram litt regn til turbinene?