Fremdeles ingen garanti for sertifikater

En knapp måned før sertifikatloven skal behandles i Stortinget sier statssekretær Eli Blakstad til Teknisk Ukeblad at forhandlingene med EU om fornybardirektivet skal være i havn “før sommeren”. Likevel kan hennes svenske kollega ikke garantere at sertifikatmarkedet vil være på plass som lovet. Småkraftforeninga har hele tiden vært tydelig på at ingenting er klart før forhandlingene er på plass med både EU og Sverige. Likevel er det med stor bekymring vi nå registrerer at det tydeligvis er flere brikker som mangler enn det som har vært signalisert fra OED.
Det er altså all grunn til fremdeles å ha is i magen og holde tilbake investeringsbeslutninger for prosjekter som er avhengige av sertifikatinntekt for å gå rundt.

Her kan du lese hele saken i Teknisk Ukeblad: http://www.tu.no/energi/article286296.ece